POSSIBILITE DE S'INSCRIRE TOUTE L'ANNEE !!!

CHPT DEPARTEMENTAL MINIMES

KHOUTIR Sami -46kg en 3ème

LEBAGOUSSE Loïc -60kg 7ème         PRAYER Yoann -55kg NC

DEBERNARDI Anaïs -48kg 9ème